Idea Projektu

Co robimy?

Informujemy. Promujemy. Edukujemy.

Jaki mamy przekaz?

Ryba odławiana lokalnie jest produktem zdrowym, smacznym i wartościowym.
Jej przygotowanie nie jest skomplikowane, a spożywanie ryb z rodzimych akwenów
ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie i aktywność.

Jaki jest nasz cel?

Dbamy o wzrost ś wiadomości na temat zrównoważonych produktów rybołówstwa i akwakultury
oraz zrównoważonej działalności człowieka, szczególnie w kategoriach ochrony
środowiska i dobrostanu ryb w Polsce.

Pokazujemy zalety płynące ze spożywania ryb.
Staramy się o zmianę nawyków żywieniowych Polaków.