Sandacz
SandaczRyba Słodkowodna
Leszcz
LeszczRyba Słodkowodna
Płoć
PłoćRyba Słodkowodna
Okoń
OkońRyba Słodkowodna
Lin
LinRyba Słodkowodna
Troć Wędrowna
Troć WędrownaRyba Słonowodna
Dorsz
DorszRyba Słonowodna
Szczupak
SzczupakRyba Słodkowodna
Węgorz
WęgorzRyba Słodkowodna
Łosoś Szlachetny
Łosoś SzlachetnyRyba Słonowodna
Śledź
ŚledźRyba Słonowodna
Flądra
FlądraRyba Słonowodna

dr hab.inż ADAM TAŃSKI

dr hab. inż. Adam Tański, prof. ZUT jest pracownikiem Katedry Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zajmuje się badaniami nad rozrodem ryb, wspomaganiem naturalnego tarła, badaniami bonitacyjnymi, oddziaływaniem czynników środowiskowych na ryby oraz wpływem pól magnetycznych na wędrówki i zachowanie się ryb. Jest autorem wielu prac publikowanych w czasopismach naukowych w kraju i za granicą. Jest członkiem Rady Naukowej przy ZG PZW w Warszawie. Od najmłodszych lat pasjonuje się wędkarstwem i akwarystyką. Oprócz pracy akademickiej ze studentami prowadzi wiele zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – warsztaty ekologiczno-wędkarskie, Akademię Młodego Ichtiologa oraz współorganizuje zachodniopomorski finał Olimpiady Ekologiczno-Wędkarskiej. Jest także opiekunem Naukowego Koła Ichtiologów i Akwarystów na swojej uczelni. Prowadzi pokazy edukacyjne i jest przewodnikiem po Muzeum Ichtiologicznym na Wydziale. Od kilku lat prowadzi program telewizyjny „Kołowrotek”, w którym promuje wędkarstwo i ochronę wód.