Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków powstało w sierpniu 2008 roku, jako Stowarzyszenie Zwyczajne i zaczynało pracę od 15 członków założycieli, pod przewodnictwem Henryki Palusińskiej, która funkcję prezes Stowarzyszenia pełni do dziś. W roku 2011 uzyskało wpis do KRS. Obecnie liczy 138 członków: armatorów, rybaków i członków wspierających, którzy prowadzą działalność w Stepnicy, Wolinie, Lubinie, Świnoujściu, Międzyzdrojach, Karsiborze, Przytorze, Dziwnowie, Niechorzu, Mrzeżynie i Rewalu.

Henryka Palusińska – Prezes WSR

Ewa Grzybowska – Burmistrz Wolina

PROJEKTY

2017

„Czysty Bałtyk”

Cel: Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich w ramach zrównoważonej działalności połowowej, polegającej na zbieraniu utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich.

Operacja polegała na zbieraniu utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich. Z planowanych do wyłowienia 30 ton utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich wyłowiono 36,9 tony.

2018

„Wolin – Wyspa Smaków. Zalew świeżych ryb”

Cel: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.

Operacja polegała na opracowaniu i realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej pn. „Wolin – Wyspa Smaków. Zalew świeżych ryb” promującej spożycie ryb, służącej podniesieniu poziomu publicznej świadomości na temat zrównoważonych produktów rybołówstwa i akwakultury. Kampania miała też budować potrzebę spożywania świeżych ryb, z pokazaniem ich atrybutów i właściwości oraz świadomość zdrowej diety w oparciu o produkty rybne, ze szczególnym zwróceniem uwagi na świeże polskie ryby poławiane w rejonie Wyspy Wolin i w Zalewie Szczecińskim oraz na lokalne produkty z ryb.

2019

„Obserwacja przyłowów chronionych gatunków ssaków, ptaków i ryb”

Cel: Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej.

Operacja dotyczyła przyłowów chronionych gatunków ssaków, ptaków i ryb oraz ich obserwacji w ramach pilotażowego projektu.

Operacja polegała na wykonaniu 30 obserwacji przyłowu ptaków, ssaków i ryb w narzędzia połowowe, które zostały przekazane na podstawie porozumienia do Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni poprzez Raporty Obserwacji. Obserwacji dokonało 156 łodzi rybackich na akwenach Zalew Szczeciński, Zalew Kamieński, Rzeka Dziwna, Dolina Dolnej Odry i Ostoja Słowińska, Przybrzeżne wody Bałtyku, Zatok Pomorska. Do Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni łącznie przesłano 4697 Raportów z obserwacji.